• A+ Construction

  • Doradzctwo techniczne

  • Projektowanie

  • Nadz??r

Dobrze zaprojektowane przedmioty należą się każdemu. Gospodyni domowej i milionerowi.
PHILIPPE STARCK

O Firmie

Firma A+ Construction powsta??a w celu kompleksowej obs??ugi Inwestorów, Generalnych Wykonawców i Firm Podwykonawczych w zakresie sprawowania na budowie funkcji Kierownika Budowy, Kierownika Robót oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ponadto Firma A+ Construction oferuje pe??n? obs??ug? w zakresie projektowania. Wykonujemy projekty architektoniczne, wielobran??owe projekty budowlane i wykonawcze, oferujemy profosjonalne doradztwo na ka??dym etapie Pa??stwa inwestycji.

Wspó??pracujemy z firm? dewelopersko-budowlan?, specjalistami i producentami z wielu dziedzin budownictwa oraz hurtowniami budowlanymi z okr?gu Rybnickiego.

Po wi?cej szczegó??ów odsy??am do zapoznania si? z zak??adk? 'Oferta'.

 

Z nami budowa Twojego wymarzonego domu, to czysta przyjemno??? i podziwianie efektów naszej wspó??pracy.  

replica watches uk replica watches

Oferta

Realizacje

Referencje

Poradnik budowlany

Kontakt

A+ Construction Aleksander Filec
44-266 ??wierklany
Ul. Plebiscytowa 54

NIP: 642 305 11 20
TEL 691 175 579

biuro@aplus.rybnik.pl
www.aplus.rybnik.pl