Nadzór

Nadzór

Funkcja kierownika budowy:

 • przygotowanie niezbędnych dokumentów do zgłoszenia rozpoczęcia robót oraz ich zakończenia celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
 • bieżące wypełnianie dziennika budowy,
 • dbałość o jakość wykonywanych prac, ich zgodność z projektem, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i zasadami BHP,
 • sprawdzenie jakości materiałów dostarczanych na budowę,
 • doradztwo na każdym etapie budowie,
 • fotograficzne dokumentowanie przebiegu budowy, w szczególności prac zakrywkowych,
 • odbiory zakończonych etapów robót.

Ponadto kontroluję przebieg prac osobiście na budowie oraz jestem do dyspozycji pod telefonem.

Nadzoruję również rozbiórki obiektów budowlanych.


Funkcja inspektora nadzoru budowlanego:

 • wszystkie powyższe oraz dodatkowo,
 • sprawowanie nadzoru nad kierownikiem budowy,

Kiedy będzie potrzebny inspektor nadzoru budowlanego?

 • kiedy właściwy organ wydający decyzję pozwolenia na budowę, narzuci Inwestorowi posiadanie Inspektora,
 • kiedy kierownik budowy działa z ramienia głównego wykonawcy, Inwestor powołuje Inspektora, które reprezentuje jego interesy na budowie.

Dane kontaktowe

A+ Construction Aleksander Filec

 • 44-266 Świerklany
 • ul. Plebiscytowa 54

Realizacje - nadzór

Realizacje - projektowanie

Zadzwoń